DATE DE CONTACT 
privind sediile Birourilor Electorale de Circumscripţie Comunală, Orăşeneşti şi Municipale


Nr. Crt.Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală, Orăşenescă, MunicipalăSediul Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală, orăşenescă, municipalăPROGRAM DE LUCRUDate de ContactE-mail
58Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.58 Mădăras- Judeţul BihorCămin cultural - Loc. Mădăras nr. 22209:00 -17.00Tel./Fax: 0359/174625  bh.madaras@bec.ro ​​​​​​​
sus