COMISII  DE  SPECIALITATE  ALE  CONSILIULUI  LOCAL  AL COMUNEI  MĂDĂRASI. Comisia pentru activităţi social - economice şi agricultură

 1. Ardelean Alina Daniela - preşedinte
 2. Haşaş Aurel Ioan - secretar
 3. Ienciu Viorel - membru
 4. Pătcaş Dumitru - membru
 5. Chişe Călin - Ioan - membru


II. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, turism, juridică şi de disciplină

 1. Ienciu Viorel - preşedinte
 2. Vaida Giuliano  - secretar
 3. Mughiuruş Daniel - membru
 4. Vesa Monica - membru
 5. Tăşnade Ciprian - membru


III. Comisia pentru activităţi culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport

 1. Haşaş Aurel Ioan - preşedinte
 2. Tiurbe Florentina - secretar
 3. Rus Viorica - membru
 4. Mughiuruş Daniel - membru

5. Tăşnade Ciprian  - membru


sus