COMISII  DE  SPECIALITATE  ALE  CONSILIULUI  LOCAL  AL COMUNEI  MĂDĂRASI. Comisia pentru activități social - economice și agricultură

 1. Ardelean Alina Daniela - președinte
 2. Hașaș Aurel Ioan - secretar
 3. Ienciu Viorel - membru
 4. Pătcaș Dumitru - membru
 5. Chișe Călin - Ioan - membru


II. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism, juridică și de disciplină

 1. Ienciu Viorel - președinte
 2. Vaida Giuliano  - secretar
 3. Mughiuruș Daniel - membru
 4. Vesa Monica - membru
 5. Tășnade Ciprian - membru


III. Comisia pentru activități culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport

 1. Hașaș Aurel Ioan - președinte
 2. Tiurbe Florentina - secretar
 3. Rus Viorica - membru
 4. Mughiuruș Daniel - membru

5. Tășnade Ciprian  - membru


sus