VICEPRIMAR

Nume prenume -  VESA MONICA-GABRIELA 

Naţionalitate     - română

Stare Civilă       - căsătorită

Nr. telefon       - 0730504126

sus